Carita Group - Better Care

Nichet

Lääkintälaitteita Niche -markkinoille

Isot yritykset kiinnittävät harvoin huomiota potilasryhmiin, joissa potilasmäärä on pieni. Tästä syystä tällaiset ryhmät usein jäävät ilman tarvitsemiaan tuotteita ja hoitoja. Yksi meidän menestyksemme kulmakivistä on ollut se, että näemme mahdollisuuksia siellä missä muut eivät niitä näe. Olemme joustava PK -yritys, jolla on vahva T&K –osaaminen ja monikäyttöiset perusteknologiat. Näiden avulla voimme ratkaista myös pieniä potilasryhmiä koskevia ongelmia.

Carital Group on perheyritys, jolla on sosiaalinen vastuu; me emme ajattele asioita kvartaalitalouden valossa. Olemme saaneet yhteiskunnalta paljon, pidämme selvänä, että me annamme myös jotain takaisin. Yksi tapa tehdä tämä on kehittää tuotteita myös pienien potilasryhmien hoitoon.

Niche –tuotteita voidaan toki kehittää myös järkevästi. Jos mahdollista, käytämme samaa teknologiaperustaa kuin volyymituotteissamme. Näin on tapahtunut erityisesti Carital –teknologian kanssa, joka kilpaileviin teknologioihin verrattuna on erittäin monikäyttöinen. Joskus taas parannamme jo olemassa olevaa tuotetta tai lisäämme siihen toiminnallisuuksia. Näin toimimalla säästämme kehityskustannuksia, jolloin myös pienet potilasryhmät voivat saada tarvitsemiaan tuotteita.

Tyypillisiä esimerkkejä niche –tuotteistamme ovat Carital Neo, ainutlaatuinen keskoshoitoon kehitetty automaattisesti säätyvä minimipainepatja sekä OptimaProne, erikoisrakenteinen vatsa-asentohoitoon tehohoidossa käytettävä patja. Kolmas esimerkki on Carital Opera, jota käytetään estämään kipua ja painehaavojen syntymistä pitkään kestävissä ja/tai korkeariskipotilaiden leikkauksissa. Ainutlaatuinen Pro -tuotteisto, joka kehitettiin helpottamaan psykiatristen ja kehitysvammaisten potilaiden hoitoa, on neljäs esimerkki pienestä tuoteryhmästä, joka ei ole kiinnostanut muita.

Myös niche –tuotteiden pitää olla kannattavia. On silti selvää, että tällaisissa tuoteryhmissä myyntitulot ovat sangen pienet verrattuna tavanomaisiin tuotteisiin. Mutta jos kukaan ei saa tarpeellista lääkinnällistä laitetta vaikka sitä tarvittaisiin, on se huono asia kaikille. Se on huono asia yritykselle, joka osaisi niche –tuotteen tehdä. Erityisesti asiasta kärsivät potilaat, jotka tarvitsisivat tuotetta, mutteivät saa sitä.

Niche –tuotteiden kehittämisessä on yksi iso etu: me opimme paljon! Teknologiset haasteet ovat usein isoja, joten kun ratkomme jonkun ongelman, voimme mahdollisesti kehittää myös volyymituotteitamme eteenpäin.