Carita Group - Better Care

Kompetenssit

Meillä on viisi ydinosaamisaluetta:

kliininen, teknologia, valmistus, kaupallinen ja liiketaloudellinen.

Voidaksemme kehittää ja valmistaa tuotteemme ja ratkaisumme meillä on seuraavat neljä teknologista osaamisaluetta

 • tuotteiden säätäminen (manuaalinen tai automaattinen)
 • ilmakennot ja niiden tuotantoteknologia
 • polyuretaanivaahdot ja niiden sovellukset
 • tekniset tekstiilit

Voidaksemme kehittää ja valmistaa tuotteemme ja ratkaisumme tehokkaasti ja laadukkaasti meillä on valmistukseen liittyviä osaamisalueita, kuten

 • maailmanlaajuinen materiaalien ja komponenttien hankinta
 • yhteistyö sopimusvalmistajien kanssa
 • jalostus ja kokoonpano
 • riskianalyysit
 • laatu- ja ympäristöasioiden johtamisjärjestelmä

Voidaksemme myydä ja markkinoida tuotteemme, ratkaisumme ja palvelumme meillä on erityistä kaupallista osaamista, kuten

 • ammattitaitoisten myyjien rekrytointi ja koulutus
 • digitaaliset myyntiä ja markkinointia tukevat IT -järjestelmät
 • asiakkaidemme koulutus
 • lääkintälaitteiden professionaalinen markkinointi

Tarjotaksemme asiakkaillemme potilasturvallisuutta koskevat parhaat mahdolliset tiedot meillä on ainutlaatuista kliinistä osaamista

 • tuotteitamme koskevat jatkuvasti päivittyvät kliiniset arviointiraportit
 • kliininen tutkimusohjelma
 • kattava kliinisten tutkimusten julkaisusarja, joka tarjoaa tuotteitamme koskevaa luotettavaa tietoa

Voidaksemme hoitaa yritystämme ammattimaisesti tarvitsemme liiketaloudellista osaamista esimerkiksi seuraavilla osa-alueilla

 • strateginen suunnittelu
 • henkilöjohtaminen ja palkkaus
 • hinnoittelu
 • rahoitus
 • tarvittavien ulkopuolisten palveluiden hankinta