Carita Group - Better Care

Kliininen näyttö

Kliininen arviointiraportti

Kliinisen arviointiprosessin tuloksena pitää syntyä uudistetun lääkintälaitedirektiivin liitteen X mukainen kliininen arviointiraportti.

Carital-ryhmän kaikki tuotteet on CE -merkitty ja niistä löytyy kliininen arviointiraportti. Raportteja täydennetään jatkuvasti, kuten lääkintälaitedirektiivi edellyttää.