Carita Group - Better Care

Kliininen näyttö

Tohtori Esa Soppi: valitut tieteelliset & ammatilliset esitykset

How to recognize innovation? Tekes Pharma 2000 Programme. 20.4.2005, Helsinki.

Management of ”Projects” Portfolio. Biotec 2006, 12.-13.9.2006, Helsinki.

Unique specialty mattress for extremely high risk patients in the management of pressure ulcers. 19th EWMA, 20.5.2009, Helsinki.

Conceptual framework for pressure ulcer indicators and development of a new simple risk scheme. 19th EWMA, 20.5.2009.

Painehaava – patofysiologia ja riskiluokitusmittarit. XIII Valtakunnalliset Haavapäivät 5.2.2009 Helsinki.

Theoretical and practical basis for Carital Air-Float System® technology in the management of pressure ulcers. VIII Simposio National, Ulceras por Presion y Heridas Cronicas. 10. -12.11.2010. Santiago de Compostela, Espanja.

Theoretical and practical basis for Carital Air-Float System® in paediatric population. VIII Simposio National, Ulceras por Presion y Heridas Cronicas. 10. -12.11.2010. Santiago de Compostela, Espanja.

Painehaavapatja-investoinnin kustannushyötyanalyysi. XIV Haavapäivät 3-4.2.2011, Helsinki.

Cost-benefit analysis of investing on pressure ulcer prevention devices. 21st EWMA meeting 23-27.5.2011 Bryssel, Belgia.

Kansallinen painehaavaselvitys – KPHS. XV Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2012, Helsinki.

Validation of a new pressure ulcer risk scale – SHAPE RISK SCALE (SRS). 22nd EWMA meeting 22.-25.5.2011, Wien, Itävalta.

SCROOGE calculator to aid investment decisions on pressure ulcer prevention. 16th EPUAP meeting, 19.-21.9.2012, Cardiff, Wales.

Makuualustat painehaavariskissä olevilla potilailla. XVI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.2.2013, Helsinki.

Painehaavojen hallinta – preventiiviset ja terapeuttiset hyödyt. Sairaanhoitajapäivät 15.3.2013, Helsinki.

Risk indicators for pressure ulcer development in acute and long-term care. 23nd EWMA meeting 15.-18.5.2011, Kööpenhamina, Tanska.

Painehaavat, hoidollinen, potilasturvallisuus- ja kustannushaaste. Vaikuttaja Forum 9.10.2013, Hämeenlinna.

Carital® Neo, a Unique Mattress Solution for NICU and PICU. 2nd International Society for Pediatric Wound Care. 14-15. November 2013 Miami, USA.

Ilmapatjojen CPR-toiminto on hyödytön? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 31.1.2014, Helsinki.

Minkälainen on korkealuokkainen vaahtomuovipatja? XVII Valtakunnalliset Haavapäivät 30.1-31.1.2014, Helsinki.

Makuualustan rakenne ja vaikutusmekanismi määrää sen riskiluokituksen. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Korkealuokkaiselle vaahtomuovipatjalle selkeät kriteerit. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Terveydenhuollon laitteen kliininen arviointi. XVIII Valtakunnalliset Haavapäivät 29-30.1.2015, Helsinki.

Criteria for a higher specification foam mattress. 25th EWMA meeting. 13-15.5.2015, Lontoo, Iso-Britannia.

Critical review of the role of alternating mattresses in pressure ulcer management. 18th EPUAP meeting, 17-19.9.2015, Gent, Belgia.

Makuualustojen rooli painehaavojen ehkäisyssä – Näyttöä tarvitaan. XIX Valtakunnalliset Haavapäivät 4-5.2.2016, Helsinki.

Pressure ulcer risk and use of support surfaces. 5th Congress of World Union of Wound Healing Societies (WUWHS). 24-29.9.2016, Firenze, Italia.

Säästöjen aikaansaaminen vaatii investointeja ja kyseenalaistamista. XX Valtakunnalliset Haavapäivät 2-3.2.2017, Helsinki.

Clinical performance of a new PU risk tool, Shape Risk Scale with the Braden scale. 19th EPUAP meeting, 20-22.9.2017, Belfast, Pohjois-Irlanti.

Makuualustan vaikutus painehaavan synnyn patofysiologisiin tapahtumiin. XXI Valtakunnalliset Haavapäivät 1.2.2018, Helsinki.

The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 28th EWMA meeting. 10.5.2018, Krakova, Puola.

Use of support surfaces in pressure ulcer prevention and treatment. 4th EPUAP Focus Meeting. 22.5.2018, Turku.

The effects of two different pressure relieving support surfaces on the blood circulation deep in the tissues – A positron emission tomography (PET) study. 20th EPUAP meeting. 12.9.2018, Rooma, Italia.